ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายขาย  1 อัตรา  (สัญญาจ้างชั่วคราว 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

อายุ: 27 ปีขึ้นไป

เพศ: หญิง

คุณสมบัติผู้สมัคร:

  • เพศหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย การควบคุมการส่งมอบสินค้า  1-2 ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการเขียนและการสื่อสาร อยู่ในระดับดี
  • มีประสบการณ์ทำงานประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

รายละเอียดงาน:

  • งานสนับสนุนกิจกรรมการขาย
  • จัดทำเอกสาร PO, PL, Quotation, Invoice
  • ประสานงานขนส่งเรื่องการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
  • ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกองค์กร

เงินเดือน  :  ขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน

สวัสดิการ :   อาหารกลางวัน, รถรับส่งพนักงาน

วัน-เวลาทำงาน : จันทร์ – เสาร์  (ตามปฏิทินการทำงานของบริษัท) เวลาทำงาน 8:00 – 17:00 น. รวมพักเบรก 1 ชั่วโมง

สถานที่ทำงาน : 58/2 หมู่ 4, นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ทางหลวงสาย 331 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังวัดระยอง21140

Let's work with us