ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายขาย  1 อัตรา  (สัญญาจ้างชั่วคราว 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) อายุ: 27 ปีขึ้นไป เพศ: หญิง คุณสมบัติผู้สมัคร: เพศหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย การควบคุมการส่งมอบสินค้า  1-2 ปี ขึ้นไป มีทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการเขียนและการสื่อสาร อยู่ในระดับดี มีประสบการณ์ทำงานประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   รายละเอียดงาน: งานสนับสนุนกิจกรรมการขาย จัดทำเอกสาร PO, PL, Quotation, Invoice ประสานงานขนส่งเรื่องการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกองค์กร เงินเดือน  :  ขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน สวัสดิการ :…